This documentation is not fully translated! The language is for a part in Dutch! You can use Google Translate for a quick translate. If you want to translate it, you can mail me: @jasler.nl

Function: width (since BuckPlayer 1.0)

This BuckPlayer function is about the 'width' variable in the javascript. How does it works?

About this function

Met deze functie kan je de breedte bepalen van de player. Deze staat automatisch op 100%, of terwijl de breede van de pagina/div waarin BuckPlayer staat. Jij zelf kan de breedte aanpassen eigen procenten en/of pixels.

How does it works?

Je hebt de mogelijk om zowel procenten als pixels te gebruiken voor de player. Er zijn geen limitaties. De minimale value van de player is 0%, de maximale value voor procenten is 100%. Deze zijn niet aanpasbaar. De pixels hebben zelf geen limitaties.

Example:
Width in procents:
width: '100%'

Width in pixels:
width: '255px'
OR:
width: '255'

Note: De 'px' is niet persee nodig. Bij procenten wel.
Current version BuckPlayer: 1.0.31.1414